Links (naar onze sponsors)

 

Overijssel

 
De provincie Overijssel is regionaal opdrachtgever van het openbaar vervoer. Overijssel investeert in de bereikbaarheid en de kwaliteit van reizen per bus, trein en Regiotaxi. De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 ingestemd met het wetsvoorstel voor opheffing van de Wgr+ regio’s. Dit waren de stedelijke regio’s waaronder Twente die wettelijke taken hadden op het gebied van verkeer en vervoer. De taken van deze regio’s zijn met ingang van 1 januari 2015 overgegaan naar de provincies. De provincie Overijssel is sinds die datum verantwoordelijk voor verkeer- en vervoer in Twente, zoals openbaar vervoer (bus en regionale treinen), Regiotaxi, Twente Mobiel, investeringen in infrastructuur, verkeersveiligheidsbeleid en de fietssnelweg F35 tussen Nijverdal en Oldenzaal.
 
Syntus
 
Syntus verzorgt logisch openbaar vervoer in Gelderland op de Veluwe, in Midden Overijssel en in Twente. Wij doen dit met bussen en treinen. Wij zijn een 100% dochteronderneming van de Franse vervoersonderneming Keolis.
 
De visie van Syntus op openbaar vervoer:
"Wij vinden dat openbaar vervoer vooral logisch moet zijn. Onze klanten zijn onze gasten, die op ontspannen en veilige wijze hun bestemming bereiken. Of ze nu gaan werken, een dagje eropuit gaan, op weg zijn naar school of hun vrienden en familie bezoeken. Onze ambitie is om (on)gewoon goed te zijn. In het bieden van een veilige reis, up-to-date informatie en een chauffeur die optreedt als perfecte gastheer of gastvrouw."
 
"De dienstverlening van Syntus is gewoon goed. Met vanzelfsprekend goede service en vanzelfsprekend goede voorzieningen die leiden tot vanzelfsprekend goed openbaar vervoer. Dat vinden reizigers heel normaal en zo hoort het ook. Maar om in de ogen van onze gasten gewoon goed te zijn, doen wij ongewoon goed ons best. Om onze service, voorzieningen en producten steeds beter te maken. Gewoon goed wordt ongewoon goed. Daar scheppen we niet over op, dat doen wij gewoon."
 
"Openbaar vervoer is van en voor iedereen. Van de reizigers en de medewerkers van Syntus. Daar zijn we een beetje trots op, maar we vinden het ook gewoon."
 
Gemeente Hellendoorn
 
De gemeente Hellendoorn ligt midden in Overijssel op de grens van Twente met Salland. De gemeente heeft ongeveer 36.000 inwoners en bestaat uit de kernen Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen en enkele buurtschappen. Waardevolle natuurgebieden zoals het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, het Reggedal met de rivier de Regge, de veengebieden met schaapskooi en heide, en het kleinschalige, charmante agrarische landschap met z’n karakteristieke boerderijen zijn beeldbepalend.
 
De gemeente staat bekend als toeristische en recreatieve gemeente. Hellendoorn actief ontdekken met een bezoek aan Avonturenpark Hellendoorn, een kanotocht over de Regge of een survival tocht door het bos: het is hier allemaal mogelijk. Bezig zijn is de beste manier om heel Hellendoorn te leren kennen!
 
Voorop in deze gemeente staat de gemeenschapszin. Hellendoorn heeft een grote sociale onderlinge betrokkenheid. Vrijwilligerswerk staat op een hoog niveau en er is een rijk verenigingsleven. De gemeente stelt zich ten doel dat het fraai wonen en goed werken is in Hellendoorn in een mooie omgeving met veel recreatiemogelijkheden.
 
Gemeente Twenterand
 
Twenterand is een moderne plattelandsgemeente die aan de noordwest-rand van Twente ligt, in het hart van Overijssel. De gemeente Twenterand telt negen sfeervolle woonkernen en buurtschappen: Bruinehaar, De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vroomshoop, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Westerhoeven en kenmerkt zich door open gebieden, karakteristieke bebossing en natuurgebieden. Buiten de kernen bestaat de gemeente hoofdzakelijk uit agrarisch gebied en kent een aantal bijzondere natuurgebieden. De bekendste daarvan is “De Engbertsdijksvenen”, een uniek Europees erkend zogenoemd Wet-Land.
 
De gemeente Twenterand is ontstaan uit de voormalige gemeenten Den Ham en Vriezenveen. Door de gemeentelijke herindeling zijn deze gemeenten op 1 januari 2001 samengevoegd en op 1 juni 2002 kreeg de nieuwe gemeente de naam Twenterand. Op 1 januari 2006 telt de gemeente 33.400 inwoners.
 
Gemeente Raalte
 
De huidige gemeente Raalte bestaat sinds 1 januari 2001. Bij een gemeentelijke herindeling werden de voormalige gemeenten Raalte en Heino samengevoegd en ontstond één gemeente met ongeveer 37.000 inwoners en een grondgebied van zo’n 17.000 hectare. De gemeente Raalte bestaat uit 9 dorpen, gelegen temidden van agrarisch platteland, landgoederen en natuurgebied.
 
De gemeente Raalte ligt in het centrum van Salland, met zijn typerende coulisselandschap op de zandgronden. De agrarische bedrijven in Salland combineren vaak veeteelt en akkerbouw. Kenmerkend voor Salland zijn ook de talrijke landgoederen met kastelen en havezaten.
 
In het noorden grenst de gemeente Raalte aan de gemeenten Zwolle en Dalfsen, in het oosten aan Ommen, Hellendoorn en Rijssen-Holten. Aan de zuidzijde ligt Deventer, en de gemeente Olst-Wijhe ligt ten westen van de gemeente Raalte.
 
Raalte is een veelzijdige gemeente met een groot aantal voorzieningen op maatschappelijk, economisch, cultureel en dienstverlenend gebied die ten goede komen aan de gehele regio. De aanwezigheid van het voortgezet onderwijs, een theater en een polikliniek zijn daar voorbeelden van. Ook op het gebied van wonen, werken en winkelen zijn er talrijke mogelijkheden in Raalte en in de omliggende dorpen.
 
In de hele gemeente Raalte is de Sallandse mentaliteit van de bevolking herkenbaar. De Sallander kijkt graag eerst de kat uit de boom, maar heeft ook een Bourgondische inslag. De vele feesten en kermissen zijn daar het bewijs van. Sallanders vallen op door hun vriendelijkheid, belangstellendheid en een nuchtere kijk op zaken. De grote saamhorigheid in de gemeente Raalte komt tot uitdrukking in het bruisende verenigingsleven van alle dorpen.