Over de buurtbus

 
Eind jaren zeventig dreigde door bezuinigingen een ernstige verschraling van het regionale openbaar vervoer in de plattelandsgebieden op te treden. Lijnen werden opgeheven, omrijden door de kernen werd beperkt en dienstregelingen werden ingekrompen.
 
Lokale overheden en bewoners van het landelijk gebied kwamen in het geweer tegen deze verschraling. In overleg met de provincies en het Rijk werd de buurtbus bedacht. Een uitgeklede vorm van openbaar vervoer waarbij wel sprake was van een vaste route en een vaste dienstregeling maar dan met een kleine bus en bestuurd door vrijwilligers. Dit laatste om de kosten te drukken. Zo ging het ook met onze “Buurtbus Hellendoorn”.
 
In 1980 werd het comité “Buurtbus Hellendoorn” opgericht. Ambtelijk werd alles geregeld en er werd een voorlopig bestuur samengesteld. Om de bus te laten rijden moesten er natuurlijk vrijwilligers worden gevonden om als chauffeur op te treden. Voorlichtingsavonden werden gegeven en er meldden zich voldoende vrijwilligers aan om het project te starten.

Zo ging in 1980 het buurtbusproject “Buurtbus Hellendoorn” van start. Er werd een uurdienst opgezet die Nijverdal, via Hulsen, Hellendoorn, Marle, Daarle met Daarlerveen verbond. Later werd een aftakking naar Den Ham gerealiseerd. De bus had vaste vertrek- en haltetijden en reed via een vaste route met een beperkt aantal haltes.
 
De bewoners van het buitengebied waren blij met de buurtbus. De bus vervoerde in de beginjaren ongeveer tien- tot twaalf duizend passagiers per jaar. In 1998 was het reizigersaantal opgelopen tot 24.000. Dit was zoveel dat met regelmaat de vervoersmaatschappij moest bijspringen met extra materieel. Deze situatie bleek niet houdbaar. In 1999 is de route gewijzigd waardoor het reizigersaantal zakte tot ongeveer 14.000. Dit reizigersaantal is stabiel gebleven sindsdien.
 
De bestemmingen waren niet altijd alleen de overstapstations van het reguliere openbaar vervoer maar de bus werd ook terecht gebruikt om boodschappen te doen of om bij familie of vrienden op bezoek te gaan, dit resulteerde in meer haltes.
 
Sinds 1980 is er bij de buurtbus veel veranderd. De doelstelling is ongewijzigd gebleven maar de juridische vorm van het project is in 2002 omgezet van een buurtbuscomité naar een vereniging “Buurtbus Hellendoorn”. De vereniging heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de chauffeurs, de kernen Hulsen, Marle, Daarle en Daarlerveen en de gemeente Hellendoorn. Zij heeft inmiddels een eigen logo, website, folder en nieuwsbrief. Daarnaast brengt zij ieder voorjaar een jaarverslag uit.
 
Door verder gaande verschraling in het openbaar vervoer raakte na de milleniumwisseling ook het gebied tussen Nijverdal en Raallte verstoken van openbaar vervoer. Aanvankelijk leek de introductie van de Regiotaxi een adequate invulling van de vervoerbehoefte. Toch werd de roep om een vaste lijn sterker en sterker. Dit is door de gemeente Hellendoorn opgepakt door in het Hellendoorns Mobiliteitsplan geld te reserveren voor een haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een buurtbuslijn tussen Nijverdal en Raalte. Dit onderzoek toonde aan dat er voldoende vervoervraag is om met een proef te starten. Omdat het een proef betreft is organisatorisch aansluiting gezocht bij de buurtbusvereniging Hellendoorn die verantwoordleijk is voor lijn 594. Op 8 december 2013 is lijn 513 feestelijk door de wethouders Beintema (gemeente Hellendoorn) en Van Loevezijn (gemeente Raalte) geopend.

Onze vrijwilligers, zowel chauffeurs als bestuursleden, doen er alles aan om de route comfortabel en volgens de dienstregeling af te leggen met de gewenste dienstverlening aan de passagiers.